JEAN DELVILLE & CO

belgisch symbolistisch schilder


TIJDELIJKE TENTOONSTELLING

van 14 oktober 2021 tot 16 januari 2022


Belgisch Museum van de Vrijmetselarij

Lakensestraat 73 – 1000 Brussel

Heures d’ouverture / Openingsuren / Opening hours


Lundi-Vendredi / Maandag-Vrijdag / Monday-Friday: 10.00 – 17.00

Samedi / Zaterdag / Saturday: 13.00 – 17.00

Premier dimanche du mois / eerste zondag van de maand /

first Sunday of the month: 13.00 – 17.00 entrée gratuite / gratis toegang / free entry


Fermé les autres dimanches et jours fériés / Gesloten de overige zondagen en op feestdagen / Closed on other Sundays and public holidays


Tarifs / Tarieven / fees


Tarif normal / Normaal tarief / Standard fee: 10 €


Tarif réduit / Verminderd tarief / Reduction fee: 6 €

Étudiants < 26 ans / Seniors +65 ans / Personnes moins valides

Studenten < 26 jaar / Senioren +65 jaar / Personen met een beperking

Students <26 years old / Seniors + 65 years old / Persons with disabilities


Tarif social / Sociaal tarief / Social fee: 4 €

Demandeurs d'emploi / Jeunes (12-18 ans)

Werkzoekenden / Jongeren (12-18 jaar)

Unemployed / young people (12-18 years old)


Gratuit / Gratis / Free

Enfants < 12 ans / Enseignants / Journalistes / Brussels Card / Museum Pass Musées / Passeport 365, Riebedebie /

Membres ICOM / Amis du musée

Kinderen < 12 jaar / Leraren / Journalisten / Brussels Card / Museum Pass Musées / Paspoort 365, Riebedebie /

Leden ICOM / Vrienden van het museum

Children < 12 years old / Teachers / Journalists / Brussels Card / Museum Pass Musées / Passport 365 / Riebedebie /

ICOM Members / Friends of the Museum


Visites guidées / Geleide bezoeken / Guided tours (max. 18): 90 €


     Veuillez présenter un justificatif valable (carte de membre, carte d’étudiant, carte de presse, carte d’identité, …), pour

toute demande de réduction du droit d’entrée ou de la gratuité.

     Gelieve een sluitend bewijs (lidkaart, studentenkaart, perskaart, ID, …) mee te brengen om in aanmerking te komen

voor de tarieven met vermindering of gratis toegang.

     Please present a valid document (membership, student, press, identity cards,…) for any request for reduced of free admission.