De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij

 De Vrienden van het Belgisch Museum van de  Vrijmetselarij - vzw

Les Amis du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie - asbl

Wie zijn wij ?Onze activiteiten Lid wordenContact

Om het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij te steunen organiseren de Vrienden van het Museum regelmatig culturele activiteiten, zoals voordrachten en concerten.

Onze activiteiten 2018 - 2019

ONZE ARCHIEVEN

Beste Vriendinnen, Beste Vrienden,


Dankzij de giften van de Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij in het jaar 2017 (in totaal 10.000,00 €), heeft het Museum een uitzonderlijk museumstuk kunnen aankopen.

Het gaat om een kopie van een bronzen standbeeld van de beeldhouwer Jacques Marin (1877-1950), getiteld "Vers la Lumière" (Op weg naar het Licht) of "L’Apprenti maçon" (De Leerling metselaar), gedateerd van 1925 (28,7 cm hoogte).


Het verlog lezen…
Nos prochaines activités

1. Forts du succès de notre concert solsticial de l’année dernière, nous avons demandé aux Chœurs de l’Union Européenne

d’assurer un concert de Noël qui se déroulera le samedi 15 décembre 2018 dans le Grand Temple de la rue du Persil.


   Les Amis du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie ont le plaisir de vous convier à leur conférence de rentrée consacrée au thème :


 Poléthique, « Fake news » et « Big Data »

par

Jean Semal

18/10/2018 om 18u30


Het verlog lezen…
Les Amis du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie ont le plaisir de vous proposer une conférence consacrée au thème :


« Le droit de choisir sa fin de vie »

par

le Professeur Jacques Brotchi

24/11/2018 om 17u00


Het verlog lezen…
De Vrienden van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij nodigen u uit, onder de auspiciën van

Mozart – Brahms - Rossini


om te komen luisteren naar het KOOR VAN DE EUROPESE UNIE
 onder de leiding van Dirk DE MOOR


BLOEMLEZING VAN KERSTMIS


15/12/2018 om 17u00


Het verlog lezen…